top of page

UAB „NRD CS“ investicijos į MTEP

Projekto tikslas – atliekant mokslinę tiriamąją veiklą sukurti šių produktų prototipus:

„CyberSensors“ – sensorių sistema, skirta nacionalinei, konkretaus sektoriaus, arba tarptautinės korporacijos kritinės infrastruktūros kibernetinės situacijos kibernetinių grėsmių kontekste identifikavimui, stebėjimui, analizei.

„CyberSituation“ – sistema renkanti šalies ar jos kritinės infrastruktūros interneto duomenis – svetainių parametrus, interneto tinklų sujungimo maršrutus, jų pokyčius, vertina anomalijas ir pažeidžiamumus.

„CySystem“ – sistema apjungianti CyberSensors ir CyberSituation sistemų funkcionalumą, turinti integruotą išsamų vaizdą apie viešo interneto žemėlapį bei kritinės infrastruktūros vidines anomalijas.


Šie produktai kurie leis automatizuoti ir stadartizuoti CSIRT organizacijų procesus fokusuojantis į ypač svarbias kibernetinio saugumo ir atsparumo temas - saugumo situacijos būsenos stebėjimo ir vertinimo, išankstinio perspėjimo ir reagavimo. Po projekto minėti produktai būtų toliau vystomi iki produktinio lygmens ir pristatomi rinkai. Produktai bus skirti viso  pasaulio kritinės infrastruktūros valdytojams, kibernetinio saugumo centrams.


Pareiškėjas - UAB „NRD CS“ 


Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.

Projekto partneriai

bottom of page