top of page

UAB „NRD CS“ investicijos į CyberSet sukūrimo MTEP

Projekto tikslas – atliekant mokslinę tiriamąją veiklą sukurti CyberSet produkto prototipą, kuris po projekto būtų toliau vystomas iki produktinio lygmens ir pristatomas rinkai. Produktas bus skirtas viso pasaulio smulkioms IT paslaugų teikėjoms, norinčioms tapti kibernetinio saugumo priežiūros paslaugų (MSSP) teikėjais.

Kuriamas produktas siekia sumažinti įmonių priklausomybę nuo didelių įmonių siūlomų brangių alternatyvų ir darbo rinkoje esančio specialistų trūkumo ir pateikti kompleksinį kibernetinio saugumo sprendimą. Procesų, procedūrų ir technologijų aiškiu apibrėžimu, instrumentų ir metodikų pateikimu pagrįstas produktas sudarys galimybes įmonėms susikurti MSSP paslaugų teikimo galimybes ženkliai mažesniais resursais. Sparčiai besiplečiančioje kibernetinio saugumo rinkoje, dalyviai yra suinteresuoti MSSP paslaugų paklausos užpildymu ir pelno iš jos gavimu. Technologinių ir procesinių instrumentų ir metodų rinkinio įvedimas į rinką standartizuos MSSP paslaugų teikimą ir įgalins vykdyti šių paslaugų teikimą įvairiose organizacijose.

Kuriamas produktas iš esmės sumažins įėjimo į MSSP rinką barjerą bei suteiks technologinį programinės įrangos, metodų, procedūrų ir informacijos rinkinį, kuris leis labai greitai (per ~60 dienų) pradėti MSSP veiklą ir leis tai padaryti kelis kartus pigiau, nei tai dabar yra įmanoma su rinkoje esančiais sprendimais.


Pareiškėjas: UAB "NRD CS"


Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Eksperimentas“.

Projekto partneriai

bottom of page