top of page

PREVISION - Prediction and Visual Intelligence for Security Information

Europolo duomenimis, (kibernetiniai) nusikaltėliai vis aktyviau domisi, kaip išnaudoti naujausias technologijas siekiant savo neteisėtų tikslų. Sparti visuomenės skaitmenizacija, įskaitant socialinius tinklus, daiktų internetą, Darknet tinklą ir kitas technologijas, vis dažniau pasitelkiama kaip priemonė ar erdvė naujiems nusikaltimams vykdyti. Be to, nyksta ribos tarp skirtingų nusikaltimo rūšių: terorizmas, organizuotas nusikalstamumas, kibernetiniai nusikaltimai yra persipynę tarpusavyje.


PREVISION projekto tikslas - pritaikyti dirbtinio intelekto, duomenų analizės ir duomenų vizualizavimo metodus, leidžiančius teisėsaugos institucijų specialistams susieti, prioritetizuoti ir analizuoti iš skirtingų šaltinių surenkamą informaciją, kad galima būtų palengvinti sprendimų priėmimą.  


BPTI  kuria įvairius įrankius, padedančius analizuoti informaciją. Kartu su partneriais iš Vokietijos vystomas duomenų rinkinys, kuris pasitelkus dirbtinį intelektą tobulina kalbos atpažinimo procesus. Projektu metu BPTI taip pat kuria įrankį, kuris tekstą atvaizduoja grafiškai (ang. Text visualization tool, TVT), parodo reikšmingas sąsajas tarp žodžių. Dar kitas įrankis įvertina pateiktą tekstą pagal 67 skirtingus parametrus (ang.  Linguistic feature extraxtor, LFE). Jis specialistams padės greičiau įvertinti nagrinėjamo teksto turinį, gauti pradines įžvalgas. 


Konsorciumo partneriai

Koordinatorius: Graikijos Komunikacijos ir kompiuterių sistemų institutas (ICCS)

Partneriai: Fraunhofer IOSB (Vokietija), ETRA Investigación y Desarrollo (Ispanija), ITTI (Lenkija), Institut für musterbasierte Prognosetechnik (Vokietija), Baltijos pažangių technologijų institutas (Lietuva), Tyrimų ir technologijų centras Hellas (Graikija), Valensijos politechnikos universitetas (Ispanija), Software Imagination & Vision (Rumunija), Nacionalinis mokslinių tyrimų centras (Prancūzija), Space Hellas SA (Graikija), Stichting CUING Foundation, Michael Culture Association, Protection Avancée contre le Recel (Prancūzija), Trilateral Research (JK), Mastrichto universitetas (Nyderlandai), Catalink Limited (Graikija), System Factory (Graikija), Finansinių nusikaltimų tyrimų (Lietuva), Graikijos policija, Bavarijos taikomųjų mokslų universiteto Policijos fakultetas (Vokietija), Saugumo studijų centras (KEMEA) (Graikija), Moldovos Valstybės gynimo ir apsaugos tarnyba (Moldova), Miuncheno policija (Vokietija), Šiaurės Airijos policija, Rumunijos Valstybės gynimo ir apsaugos tarnyba, Tyrimų centras HiSoMA (Prancūzija)


Daugiau apie projektą:  http://www.prevision-h2020.eu


Projekto Nr. 833115. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos 2014–2020 metų mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020″ lėšomis.


Projekto partneriai

bottom of page