top of page

Galimybių studija dirbtinio intelekto bei aparatinės įrangos taikymams kultūros paveldo objektų 3D skenavimui

Lietuvoje yra kaupiamas ir saugomas vertingas kultūros paveldas, kuris yra labai svarbus šalies tapatumo bei kultūros išsaugojimui, visuomenės švietimui bei kūrybiškumui skatinti, plėtoti meno ir mokslo veiklas. Vystantis technologijoms kultūros paveldai gali būti kokybiškai skaitmeninami atspindint kultūros paveldo ne tik dvimačių, bet ir trimačių objektų medžiagiškumą, savybes ir formas, išvengiant triukšmų ir pašalinių taškų, kurie dažnai atsiranda naudojant klasikinius taškų debesų apdorojimo metodus.


Siekiant optimizuoti 3D skenavimo procesus naudojant dirbtinį intelektą ir pagerinti skaitmeninio kultūros paveldo turinio kokybę,  BPTI rengia galimybių studiją, kurioje numatyti šie uždaviniai:

  • sukurti  arba ištirti gilaus dirbtinio neuroninio tinklo modelį 3D taškų masyvo triukšmui šalinti;

  • ištirti galimybę gilaus dirbtinio neuroninio tinklo modelio taikymui 3D taškų masyvams atkurti skaidrių ir atspindinčių objektų atveju;

  • sudaryti duomenų rinkinį algoritmų palyginimui;

  • apžvelgti naujausius 3D taškų masyvų apdorojimo algoritmus, kurie naudoja mašininio mokymo modelius;

  • nustatyti pagrindinius sunkumuus atliekant kultūros paveldo objektų 3D skenavimą;

  • palyginti taškų masyvų apdorojimo algoritmų veikimą 3D taškų debesims gautiems skaitmeninant kultūros paveldo objektus

  • apžvelgti 3D skenavimo įrangą ir mokslinėje literatūroje pateikiamus laboratorinius prototipus, skirtus permatomiems ir veidrodiniams objektams skenuoti.

Atlikus galimybių studiją, jos rezultatai:

  • sudarys pagrindą programinės arba aparatinės įrangos pasirinkimui arba kūrimui, kuris paspartins 3D skenavimo procesus bei pagerins jų kokybę;

  • padės rasti efektyviausią ir ekonomiškiausią 3D skenavimo proceso automatizacijos uždavinio sprendimą;

  • dėl tikslesnės bei spartesnės kultūros paveldo 3D skaitmenizacijos kultūros paveldo objektai bus plačiau prieinami visuomenei bei ekspertams.

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

Projekto partneriai

bottom of page