top of page

CROWN - European active electronically scanned array with Combined Radar, cOmmunications, and electronic Warfare fuNctions for military applications

Viena iš svarbiausių Europos karinės strategijos krypčių pastaraisiais metais – elektroninė gynyba ir galimybė kontroliuoti radioelektroninę erdvę.  Todėl kompaktiškų, efektyvių ir daugiafunkcių komponentų kūrimas yra neabejotinas prioritetas.


Kol kas nei viena šalis neturėjo galimybių pakankamai efektyviai integruoti radaro, elektroninės kovos ir ryšių įrangos į vieną elementą. CROWN projektas, subūręs pagrindinius Europos Sąjungos gynybos pramonės atstovus, radarų gamintojus ir tyrimų institutus, reikšmingai prisideda prie Europos technologinės nepriklausomybės ir inovacijų gynybos srityje stiprinimo. 


CROWN yra tyrimų projektas, orientuotas į ketvirtą technologijų parengtumo lygį (ang. TRL 4) ir daugiausia dėmesio skiriantis technologyjų vystymui (sistemų ir atskirų kompenentų). Projekto metu pasiekti rezultatatai padės apibrėžti tolimesnių tyrimų, investicijų ir veiksmų poreikį, kad 2027 m. būtų galima sukurti komponento prototipą ir išvengti ne ES šalių gamintojų tiekimo grandinėje. 


Konsorciumo partneriai

Koordinatorius: Indra Sistemas S.A. (Ispanija)

Verslo atstovai: Thales (Prancūzija), Office National D’Etudes et de Recherches Aerospatiales (ONERA, Prancūzija), Hensoldt (Vokietoja), SAAB (Švedija) Leonardo (Italija), Elettronica (Italija)

Tyrimų institutai: Fraunhofer institutas (Vokietoja), Totalforsvarets Forskningsinstitut (Švedija),  TNO (Nyderlandai), Baltijos pažangių technologijų institutas (Lietuva).


Projektas Nr.  882407 finansuojamas pagal Europos Sąjungos Parengiamųjų veiksmų gynybos tyrimų srityje (ang. PADR) programą

Projekto partneriai

bottom of page