top of page

Startavo CROWN projektas: BPTI dalyvaus kuriant naujos kartos integruotus komponentus
europiniams naikintuvams

2021-07-22

Baltijos pažangių technologijų institutas (BPTI) drauge su partneriais  iš septynių Europos valstybių tarptautiniame CROWN projekte kurs naujos kartos komponentus europiniams naikintuvams ir bepiločiams orlaiviams. Projektas reikšmingai prisidės didinant Europos technologinę nepriklausomybę gynybos srityje.


Viena iš svarbiausių Europos karinės strategijos krypčių pastaraisiais metais – elektroninė gynyba, nes kai kurios šalys, siekdamos kovoti su Europos ir jai giminingų orlaivių pranašumu, vis dažniau bando kontroliuoti radioelektroninę erdvę, todėl kompaktiškų, efektyvių ir daugiafunkcių komponentų, gerinančių Europos karinių orlaivių pajėgumus, kūrimas yra neabejotinas prioritetas.


Iki šiol naikintuvuose nenaudoti daugiafunkciai įrenginiai leis integruoti į vieną kompaktišką ir lengvą elementą radaro, elektroninės kovos ir ryšių įrangą. Be to, naujieji įrenginiai pasižymės mažesnėmis energijos sąnaudomis ir didesnės galios sprendimais, lemiančiais jų pranašumą. Radaro, spektro stebėsenos ir trikdymo sistemų suderinimas ženkliai pagerins šių sistemų ir apskritai orlaivių gynybinių sistemų veikimą aptinkant priešą, tiksliau parenkant ir nustatant taikinius bei keičiantis duomenimis su kitomis sausumos, jūrų ar oro platformomis.


 CROWN projektas finansuojamas  pagal Europos gynybos agentūros (EDA) Parengiamųjų veiksmų gynybos tyrimų srityje (PADR) programą. Ispanijos bendrovės „Indra“ (Ispanija) vadovaujamą projekto konsorciumą sudaro tokios organizacijos, kaip „Thales“ (Prancūzija),  ONERA (Prancūzija), „Hensoldt Sensors“ (Vokietija), „Fraunhofer-Gesellschaft“  (Vokietija), „Saab“ (Švedija), „Totalforsvarets Forskningsinstitut“ (Švedija), TNO (Nyderlandai), „Leonardo“ (Italija), „Elettronica“ (Italija) bei BPTI (Lietuva). 


Vėliau CROWN projekto metu sukurtos inovacijos galės būti pritaikomos ir antžeminėse sistemose, visų rūšių sausumos transporto priemonėse bei laivuose.

bottom of page