top of page

Kokie ateities scenarijai ir technologijos bus svarbios gynybos sektoriui?

2021-05-18

Simonas Dapkus, Baltijos pažangių technologijų instituto gynybos projektų vadovas, gegužės 17-25 d. dalyvavo pirmajame Europos gynybos agentūros virtualiame technologijų prognozavimo renginyje (ang. Technology Foresight Exercise). Renginio metu daugiau nei 160 jo dalyvių diskutavo ir vertino įvairias ateities idėjas bei galimus ateities raidos scenarijus, kuriuos sukūrė Europos gynybos agentūra ir įvairių sričių ekspertai. Renginio tikslas – suformuoti ilgalaikę viziją, kokios ateities technologijos gali tapti aktualios ar turėti įtakos Europai ir gynybos sektoriui 2035-2040 metais.


bottom of page