< Back

T. Žalandauskas: Karinio aktyvumo nauda ilgalaikiam Lietuvos saugumui

NATO partnerių bendradarbiavimas bei stabilumo Rytų Europos kaimynystėje užtikrinimas grįžta į aktualias politikos formavimo darbotvarkes.

T. Žalandauskas: Karinio aktyvumo nauda ilgalaikiam Lietuvos saugumui