< Back

Kokie ateities scenarijai ir technologijos bus svarbios gynybos sektoriui?

Simonas Dapkus, Baltijos pažangių technologijų instituto gynybos projektų vadovas, gegužės 17-25 d. dalyvavo pirmajame Europos gynybos agentūros virtualiame technologijų prognozavimo renginyje (ang. Technology Foresight Exercise).

Kokie ateities scenarijai ir technologijos bus svarbios gynybos sektoriui?